Bricks Huisarts

Versie 2.3.9.81851
Status Stable
Vrijgave 4 maanden geleden

Versie informatie

De belangrijkste wijzigingen in deze versie zijn:

Nieuw

 • Medicatiebewaking voorschrijven op basis van Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) uit de Z-Index (eerste versie).
 • Rapport voor bestellen en registreren van COVID-19/Corona vaccinaties, zie voor meer informatie ons blogartikel.

——

Algemeen

 • Formulieren en plugins met behulp van “Via web” worden geladen vanaf een nieuwe omgeving.
 • Klikken op “ongeautoriseerde medicatie” gaf een foutmelding wanneer er in de tab rapporten gezocht was op een rapport. {#617711}
 • Kleine aanpassing voor een specifiek probleem. {#619160}

Agenda

 • Afspraakmutaties zijn weer zichtbaar. {#619604}

Communicatiescherm

 • Probleem verholpen wanneer incorrecte waarden meegegeven worden in een MEDLAB. {#619213}

Dossier

 • Verbeteringen aangebracht voor het printen van het dossier via o.a. visitelijsten.
 • Einde consult: tarieven op 0 euro kunnen instellen. {#618189}
 • Probleem verholpen bij het openen van een dossier. {#620355}
 • Verbetering van de foutafhandeling tijdens het printen van het dossier i.c.m. correspondentie die niet kan worden toegevoegd aan de PDF. {#617900}
 • Wanneer er geen correspondentie aanwezig is wordt dit nu aangegeven in de “print dossier” PDF. {#617808}
 • Verbetering van het printen van een dossier wanneer een communicatiebericht een foutmelding geeft. {#618088}

LSP

 • Toevoeging melding Corona opt-in (CO2020). {#620352}

Pneumokokkenvaccinatie

 • Rapporten tab toegevoegd aan het pneumokokkenvaccinatierapport. Hiermee kunnen o.a. aantallen worden opgevraagd voor declareren.
 • Rapport bevat nu ook de ingevoerde batchcode. {#620132}

Geplaatst op: 06-01-2021 07:49