Bricks Huisarts

Versie 2.3.9.81848
Status Verouderd/vervallen
Vrijgave 3 maanden geleden

Versie informatie

De belangrijkste wijzigingen in deze versie zijn:

Nieuw

  • Medicatiebewaking voorschrijven op basis van Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) uit de Z-Index (eerste versie).
  • Rapport voor bestellen en registreren van COVID-19/Corona vaccinaties.

——

Algemeen

  • Formulieren en plugins met behulp van “Via web” worden geladen vanaf een nieuwe omgeving.

Agenda

  • Afspraakmutaties zijn weer zichtbaar. {#619604}

Dossier

  • Verbeteringen aangebracht voor het printen van het dossier via o.a. visitelijsten.

Pneumokokkenvaccinatie

  • Rapporten tab toegevoegd aan het pneumokokkenvaccinatierapport. Hiermee kunnen o.a. aantallen worden opgevraagd voor declareren.
  • Rapport bevat nu ook de ingevoerde batchcode. {#620132}

Geplaatst op: 23-12-2020 15:48
Aangepast op: 24-12-2020 09:07