Bricks Huisarts

Versie 2.3.9.81837
Status Stable
Vrijgave 11 maanden geleden

Versie informatie

De belangrijkste wijzigingen in deze versie zijn:

Algemeen

 • Diverse algemene verbeteringen. {#614353}
 • Diverse opmaakverbetering en bugfixes. {#612239, #613277, #614990, #615360, #615365, #615405, #615041, #614210}
 • Database versie (datum) van Z-Index, NHG en verzekeringen zijn onder het info-icoon te vinden. {#611698}
 • Formulieren kunnen installeren door het invullen van een code. {#615101}
 • Verbeteringen aangebracht voor het zoeken op het scherm. {#615356}
 • Zoekvelden zijn te wissen door op het kruisje te klikken. {#616129}
 • Verbetering eerste keer inloggen door gebruiker na een conversie. {#616776}

Berichten

 • Patiënten met een Bricks Portaal account kunt u een bericht sturen. Berichten sturen kan vanuit het dossier (rechts klik op Patiëntgegevens > Portaal > Stuur bericht) en vanuit het Communicatiescherm (rechts klik op bericht in de lijst > Stuur bericht). Let op: Er wordt nog geen notificatie verzonden naar de patiënt, deze mogelijkheid volgt binnenkort.

Agenda

 • Alleen de afspraak types die Bricks Huisarts ondersteund zijn alleen nog zichtbaar tijdens het maken van een afspraak. {#615471}

Consult

 • Bij het beëindigen van een consult wordt de afspraak nu altijd naar “is gebeurd” omgezet. Er is een uitzondering, dit wordt niet gedaan bij het inzien van een consult. {#614169}

Communicatiescherm

 • Start consult bij koppelen van patiënt was verdwenen, bij deze is de optie weer terug. {#614824}
 • Het medicatieprofiel is van een patiënt te bekijken door onder Berichten rechts te klikken op de berichtregel en te kiezen voor “Medicatieprofiel inzien”. {#603837}
 • Koppelt u locaties aan patiënt, dan ziet u bij de koppelen patiënten de locatiekleuren. {#613607}
 • “Nieuwe episode” is niet meer aanklikbaar als hij verdwenen is tijdens het zoeken een episode. {#615374}
 • Bij MEDLABS zijn, indien beschikbaar, de historische metingen zichtbaar. Op een afdruk zijn de metingen niet zichtbaar. {#616440}

Dossier

 • De memo overzichten bij Start consult en direct medicatie voorschrijven hadden een verschillende opmaak, deze zijn gelijkgetrokken. {#603748}
 • Maakt u gebruik van Bricks Patiënt, dan kunt u notities en episodes verbergen voor inzage door de patiënt. {#615153} Meer informatie over het afschermen van gegevens kunt u vinden in de handleiding.
 • Het is mogelijk om “Profylaxe en voorzorg” te registreren bij een patiënt. {#615511} Meer informatie over het gebruik kunt u nalezen in de handleiding.
 • Het is mogelijk om “Ingreep en behandeling” te registreren bij een patiënt. {#615511}
  Meer informatie over het gebruik kunt u nalezen in de handleiding.
 • Importeren van MEDOVD ging in uitzonderlijke gevallen niet goed. {#615216}
 • Medicatie verwijderen gaf in sommige gevallen een foutmelding. {#615416}
 • In een specifieke situatie kon er een fout optreden bij het exporteren van een MEDOVD. {#616597}

Einde consult

 • Kiezen medewerkers regelmatig voor verrichtingen van 0 euro en wilt u dit onmogelijk maken voor een specifieke medewerker? Via het commando MW kunt u dit instellen voor een medewerker onder het “rechten” tabje. {#616261}

Factureren

 • In sommige gevallen werd er geen venster zichtbaar na het uitvoeren van het commando BOEKHOUDEN. {#614730}

Financieel

 • Bij het achteraf openen van een contantnota met een afwijkende betaler werd de afwijkende betaler niet zichtbaar. {#616150}

Formulieren

 • In de formulieren editor is het mogelijk om toelichtingen toe te voegen. {#604407}
 • In de formulieren editor is het weer mogelijk om vragen aan te passen. {#599719}

Individueel Zorg Plan

 • IZP’s archiveren is nu mogelijk. {#613452}
 • Verbetering PDF versie. {#613453}
 • Diverse verbeteringen Individueel Zorg Plan. {#613682, #614351, #615468}

Inloggen

 • Het overzicht van medewerkers die kunnen helpen bij een vergeten wachtwoord is aangepast. {#616296}

Journaal

 • Verbetering aangebracht bij het zoeken van ICPC’s bij het typen in de E-regel. Aanvullen wordt pas gestart bij het intypen van de derde letter. Tevens is de sortering aangepast. {#616391}

LSP

 • Aanpassing i.v.m. de Corona opt-in. {#614506}

Patiëntbeheer

 • Verbetering auto-aanvullen postcode/huisnummer. {#610382, #614850}
 • Verbetering controle postcode invoer. {#608615}
 • Postcode is aanpasbaar na het selecteren van de postcode. {#612060}
 • Verbetering weergave locaties onder categorieën. {#615411}
 • Invoeren buitenlandse postcodes is weer mogelijk. {#614997}
 • CTRL+A werkt nu in het postcode en huisnummer veld. {#611528}

Patiëntcommunicatie

 • Patiëntcommunicatie venster toonde een foutmelding wanneer er geen praktijk telefoonnummer was opgegeven via het commando PRAKTIJK. {#614650}

Patiëntgegevens

 • De declaraties bij patiëntgegevens worden vanaf nu van nieuw naar oud weergegeven. {#603675}

Portaal

 • Het is mogelijk voor portaal gebruikers op te vragen welke inzagen er geweest zijn. Hiervoor gaat u naar het portaal venster en klikt u op Inzagelog. {#615517}
 • Het is mogelijk om bij een portaal gebruiker, op verzoek van de patiënt, episodes en contacten af te schermen voor weergave in het portaal. {#615518}

Printen

 • Het printen van een dossier/visitelijst is aangepast er wordt een PDF aangemaakt die u vervolgens kunt opslaan en/of printen. {#609111}
 • U kunt vanaf nu onderdelen van ene dossier printen. Print u vaak dezelfde onderdelen, dan kunt u dat via de instellingen instellen. {#602326, #615274}
 • In een enkel geval ging het genereren van een PDF niet goed door een teken in de bestandsnaam. {#615951}
 • Bij het alleen printen van medicatie werden de contacten tevens zichtbaar in de PDF. {#616577}

Pneumokokkenvaccinatieprogramma

 • Het rapport (0093) is beschikbaar voor het verwerken van de pneumokokkenvaccinaties 2020. {#606654}
 • Met rapport 0092 kunt u patiënten beheren die mogelijk een medische indicatie hebben voor een periodieke pneumokokkenvaccinatie.

Rapporten

 • Rapport 3: Verbetering interface en gebruik. {#614850}
 • Rapport 3: Kunnen zoeken op vrije invoer vragen. {#615046}
 • Rapport 44: Melding dat de notificatie niet verzonden kan worden toont om welke patiënt het gaat. {#614979}
 • Rapport 83 is vanaf nu rapport 3 (Patiëntselectie) en rapport 3 is rapport 83 (Hypertensie). {#614874, #614849}
 • Rapport 81 (Opt-in): Patiënt met een corona optin kunnen worden meegenomen in het overzicht. {#616161}
 • Rapport 87 (EVS) is niet meer beschikbaar. De informatie kunt u in het portaal van Digitalis opvragen. {#616503}
 • Rapport 92 (Onderhoud medische indicatie pneumokokkenvaccinatie): Nieuw
 • Rapport 93 (Pneumokokken Vaccinatie Programma 2020): Nieuw

Support

 • Wanneer de helpdesk meekijkt kunt u TeamViewer starten vanuit het menu dat zichtbaar wordt wanneer u op het i-icoon (rechtsboven) klikt. {#616548}

Videoconsult

 • Toevoeging terugkoppeling na het versturen van een e-mail via Mail me. {#614601}

Geplaatst op: 26-08-2020 11:43