Bricks Huisarts

Versie 2.3.6.80154
Status Stable
Vrijgave 1 maand geleden

Versie informatie

De belangrijkste wijzigingen in deze versie zijn:

Communicatiescherm

  • Start consult (rechter muisknop) werkt weer bij te koppelen patiënten.
  • Te koppelen patiënten verdwenen na het kiezen op een patiënt. {#615827}
  • Afzwakken strictheid arts code in Edifact bij MEDRAD bericht. {#614376}

Export facturen

  • Selectie van facturen bij de export was te ruim. {#615738}

NHGDoc

  • Calcium meting werd afgerond naar nul decimalen. {#615838}

Patiëntbeheer

  • Wijzigen telefoonnummer van Persoon naar Woonverband werd niet opgeslagen. {#615692}

Geplaatst op: 28-07-2020 08:06