Bricks Huisarts

Versie 2.3.6.80134
Status Volatile
Vrijgave 1 jaar geleden

Versie informatie

De belangrijkste wijzigingen in deze versie zijn:

Nieuw functionaliteit

 • Patiënt kunnen uitnodigen voor een videoconsult. {#614318} Meer informatie kunt u vinden in onze online handleiding.
  Dit kan via de VC knop in balk bovenin uw scherm (dezelfde balk waar de einde consult knop staat)
 • Rapport 83 (Patiëntselectie): Rapport is vervangen door de mogelijkheid om eigen rapporten/selecties te maken en signalen in te stellen met behulp van “beslisregels”. Deze functionaliteit is opgenomen als beta-versie.

Algemeen

 • Voorbereiding voor Individueel Zorgplan (IZP).
 • Logischere positionering tekstcursor bij wisselen tabs.
 • Algemene interface en opmaak verbeteringen.
 • De HIS en Bricks Patiënt documentatie zijn vanaf het eitje venster en het help icoon (i-tje rechtsboven) te doorzoeken. De Bricks Patiënt documentatie verschijnt alleen bij afname van het portaal.

Agenda

 • Bij het rechtsklikken op een afspraak staat “Start consult” nu bovenaan de lijst i.p.v. onderaan.
 • Toevoeging uitleg bij “Opmerking opnemen in SOEP”.

Communicatiescherm

 • Verbetering tekst plakken in de samenvatting en/of memo bij koppelinformatie. Dezelfde verbetering is aangebracht bij eigen berichten.
 • Met een rechter klik op een bericht (in de berichtenlijst) is het mogelijk om een patiënt administratief te wijzigen. De optie staat onder “Start consult”.
 • Koppelt uw praktijk aan locaties patiënten? Patiënten krijgen bij de koppel opties een bolletje voor hun naam in de kleur van de locatie. In de tooltip staat de locatie uitgeschreven.
 • Verbetering in de filter voor het tonen van (onbeantwoorde) e-consults. {#612749}

Consult

 • Probleem verholpen bij openen consult. {#613380}

Dossier

 • Verbeterde invoer werking van uitgebreide SOEP-regels. Tip: Tijdens het invoeren van een uitgebreide SOEP-regel kunt u CTRL+ENTER gebruiken om een nieuwe regel in te voegen. Drukt u op CTRL+ENTER in een SOEP-regel, dan gaat u naar de bijbehorende uitgebreide SOEP-regel.
 • Aanpassing Cardiovasculaire Risicoanalyse naar richtlijnen zoals beschreven door de NHG.
 • Gewicht wordt niet meer automatisch ingevuld bij “herberekenen” tijdens het voorschrijven van een recept. Na het klikken op “herberekenen” wordt het nieuwe gewicht nog wel als nieuwe meting opgeslagen in het HIS.
 • Bij dossiervernietiging wordt een eventuele LSP Ketenzorg verwijzing afgebroken.

Etiketten

 • Het is mogelijk om de datum van printen op het etiket te plaatsen. {#614142}

Exports

 • U kunt alleen nog medewerkers van de eigen (ingelogde) praktijk selecteren in bij het exporteren van een VZ31 bestand (commando EXPVZ31).

Facturen

 • De ingevulde gegevens bij het exporteren van facturen (commando BOEKHOUDEN) worden vanaf nu onthouden.

Journaal

 • Maak een nieuwe afspraak vanuit het dossier in de agenda. {#612468} Klik op de AFS knop. Onder “Nieuwe afspraak” heeft staat vanaf deze versie de “Via agenda” knop. Klik hierop, de agenda verschijnt in een apart venster om een afspraak te kunnen maken.
 • Verwijsbrieven die ouder zijn dan een maand worden geopend door de standaard applicatie op uw computer voor het openen van .rtf documenten.
 • Episode is te wijzigen via de rechtermuisklik op een reeds aanwezige episode.
 • Foutmelding verholpen bij het verwijderen van een episode. {#614054}
 • Crash verholpen die kon optreden bij vervallen contra-indicaties. {#614390}

Medewerkers scherm

 • Filter houdt nu rekening met (in)actieve medewerkers.

Overigen

 • Standaard URL is aangepast voor TIPP

Patiëntbeheer

 • Verbeterde afhandeling BSN buitenlandse patiënt vanuit Vecozo controle.

Patiëntgegevens

 • Het “recente facturen” overzicht toont nu de facturen van de laatste 365 i.p.v. alle facturen.
 • Verwijderen van een memo ging niet door hier rechts op te klikken in patiëntgegevens.

Rapporten

 • Waar van toepassing kunt u bij het exporteren voor een CSV of Excel bestand. {#613604}
 • Rapport 59 (Afwijkende adressen): Niet meer beschikbaar
 • Rapport 72 (Handmatig koppelen medicatie): Niet meer beschikbaar
 • Rapport 79 (Variabilisering 2014): Niet meer beschikbaar

Printen

 • Er is een verbetering aangebracht in het printen van een dossier.

Voorschrijven via EVS

 • Na het voorschrijven van medicatie via het EVS gaat u vanaf nu naar de medicatie tab i.p.v. op de journaal tab te blijven.

Verwijsbrieven

 • In een enkel geval verscheen er een lege verwijsbrief op het scherm als de patiënt een “\” in zijn naam had.
 • Verbetering aangebracht bij het genereren van nieuwe verwijsbrieven bij patiënten met een (zeer) lange voorgeschiedenis.

Geplaatst op: 13-05-2020 15:26
Aangepast op: 13-05-2020 15:30