Bricks Huisarts

Versie 2.3.6.80147
Status Stable
Vrijgave 1 jaar geleden

Versie informatie

Let op
Vanaf deze versie is niet meer mogelijk om versie DEVELOPMENT zelfstandig te installeren.

—-

De belangrijkste wijzigingen in deze versie zijn:

Nieuw

 • Bricks Videoconsult Meer informatie kunt u vinden in onze online handleiding. Dit kan via de VC knop in balk bovenin uw scherm (dezelfde balk waar de einde consult knop staat)
 • Rapport 83 (Patiëntselectie): Rapport is vervangen door de mogelijkheid om eigen rapporten/selecties te maken en signalen in te stellen met behulp van “beslisregels”. Deze functionaliteit is opgenomen als beta-versie.
 • Voorbereidingen voor Individueel Zorgplan (IZP).

Algemeen

 • Algemene interface verbeteringen.
 • Diverse kleine verbeteringen.
 • Verbetering e-mail invoer/validatie.
 • Code en query optimalisaties.
 • Mocht uw HIS ‘s nachts nog actief zijn, dan wordt deze automatisch afgesloten.
 • Logischere positionering tekstcursor bij wisselen tabs.
 • De HIS en Bricks Patiënt documentatie zijn vanaf het eitje venster en het help icoon (i-tje rechtsboven) te doorzoeken. De Bricks Patiënt documentatie verschijnt alleen bij afname van het portaal.
 • Crash verholpen die kon optreden bij vervallen contra-indicaties. {#614390}

Agenda/afspraken

 • Locaties kunnen worden weergegeven in de e-mail en print bevestiging. Deze optie dient u handmatig te activeren, meer hierover kunt u terugvinden in de online handleiding.
 • De weergave voor het instellen van afspraakbevestigingen is aangepast.
 • Bij het kopiëren, knippen of slepen van een afspraak wordt het “Opmerking opnemen in SOEP” vinkje overgenomen in de nieuwe afspraak.
 • Bij het rechtsklikken op een afspraak staat “Start consult” nu bovenaan de lijst i.p.v. onderaan.
 • Toevoeging uitleg bij “Opmerking opnemen in SOEP”.
 • Probleem verholpen waarbij, in sommige gevallen, de locatie niet zichtbaar werd in de e-mailbevestiging. {#614561}
 • Probleem verholpen met weergave mobiel nummer. {#614598}
 • Probleem verholpen bij het aanmaken van een medewerker agenda. {#614507}
 • Voorbereidingen voor het kunnen versturen van afspraak herinneringen via e-mail en sms.

Communicatiescherm

 • Verbeterde foutafhandeling bij berichten met ongeldige tekens.
 • Verbetering tekst plakken in de samenvatting en/of memo bij koppelinformatie. Dezelfde verbetering is aangebracht bij eigen berichten.
 • Met een rechter klik op een bericht (in de berichtenlijst) is het mogelijk om een patiënt administratief te wijzigen. De optie staat onder “Start consult”.
 • Koppelt uw praktijk aan locaties patiënten? Patiënten krijgen bij de koppel opties een bolletje voor hun naam in de kleur van de locatie. In de tooltip staat de locatie uitgeschreven.
 • Verbetering in de filter voor het tonen van (onbeantwoorde) e-consults. {#612749}

Dossier

 • Verbetering in het selecteren van contacttype o.b.v. verrichting.
 • Controle toegevoegd op dubbele telefoonnummers.
 • Tijdens de volledige dossier export wordt de achternaam van de patiënt toegevoegd aan de naam van de folder.
 • Verbetering EIM-code beheer (op einde consult scherm).
 • Bij importen dossier werd de locatie van het bestand tijdens het importeren zichtbaar in het journaal.
 • Verbeterde invoer werking van uitgebreide SOEP-regels. Tip: Tijdens het invoeren van een uitgebreide SOEP-regel kunt u CTRL+ENTER gebruiken om een nieuwe regel in te voegen. Drukt u op CTRL+ENTER in een SOEP-regel, dan gaat u naar de bijbehorende uitgebreide SOEP-regel.
 • Aanpassing Cardiovasculaire Risicoanalyse naar richtlijnen zoals beschreven door de NHG.
 • Gewicht wordt niet meer automatisch ingevuld bij “herberekenen” tijdens het voorschrijven van een recept. Na het klikken op “herberekenen” wordt het nieuwe gewicht nog wel als nieuwe meting opgeslagen in het HIS.
 • Bij dossiervernietiging wordt een eventuele LSP Ketenzorg verwijzing afgebroken.

Etiketten

 • Het is mogelijk om de datum van printen op het etiket te plaatsen. {#614142}

Exports

 • U kunt alleen nog medewerkers van de eigen (ingelogde) praktijk selecteren in bij het exporteren van een VZ31 bestand (commando EXPVZ31).

Facturen/boekhouden

 • ID kolom is verwijderd van de contantnota.
 • De ingevulde gegevens bij het exporteren van facturen (commando BOEKHOUDEN) worden vanaf nu onthouden.
 • Verbetering export commando BOEKHOUDEN.

Medicatie voorschrijven

 • Er wordt een melding zichtbaar wanneer de gebruiker een dosering invoert met een komma. Alleen een punt als scheidingsteken is toegestaan.

Griepvaccinatie

 • Immunsuppressiva worden nu meegenomen in griepvaccinatie “telt niet/wel” scherm.

Journaal

 • In sommige gevallen werden afwijkende labwaarden niet in het rood weergegeven.
 • Bij het kiezen van een te declareren verrichting op het einde consult scherm ging het matchen van contacttype niet altijd zoals verwacht.
 • Probleem verholpen bij het invullen van een concept protocol/formulier.
 • Maak een nieuwe afspraak vanuit het dossier in de agenda. {#612468} Klik op de AFS knop. Onder “Nieuwe afspraak” heeft staat vanaf deze versie de “Via agenda” knop. Klik hierop, de agenda verschijnt in een apart venster om een afspraak te kunnen maken.
 • Verwijsbrieven die ouder zijn dan een maand worden geopend door de standaard applicatie op uw computer voor het openen van .rtf documenten.
 • Episode is te wijzigen via de rechtermuisklik op een reeds aanwezige episode.
 • Foutmelding verholpen bij het verwijderen van een episode. {#614054}
 • Crash verholpen die kon optreden bij vervallen contra-indicaties. {#614390}

LSP

 • Melding dat de opt-in via een andere praktijk is geregistreerd wordt duidelijker weergegeven.

LSP Ketenzorg

 • Berichten kunnen inzien in communicatiescherm via het type LSP. Deze optie werkt pas op het moment dat LSP Ketenzorg actief is in Bricks Huisarts.
 • Opt-in voor LSP Ketenzorg kan direct geregeld worden tijdens het verwijzen (zonder naar patiëntbeheer te gaan).
 • Diverse verbeteringen in berichten.

Medewerkers scherm

 • Filter houdt nu rekening met (in)actieve medewerkers.
 • Nieuwe medewerker aanmaken gaf een foutmelding. {#614905}

NHGDoc

 • Menu namen zijn aangepast.
 • Advies verversen werkte niet meer.
 • Probleem verholpen bij dossiers met vreemde tekens.
 • Probleem verholpen dat soms voorkwam i.c.m. een specifieke WCIA codering. {#614667}

Patiëntbeheer

 • BSN is vanaf nu te kopiëren, voorheen verscheen er een opt-in melding bij LSP praktijken.
 • Verbeterde afhandeling BSN buitenlandse patiënt vanuit Vecozo controle.

Patiëntgegevens

 • Het “recente facturen” overzicht toont nu de facturen van de laatste 365 i.p.v. alle facturen.
 • Verwijderen van een memo ging niet door hier rechts op te klikken in patiëntgegevens.

Printen

 • Er is een verbetering aangebracht in het printen van een dossier.

Protocollen/formulieren

 • Diverse verbeteringen om het geheugengebruik te verbeteren.
 • Probleem verholpen bij het meerdere keren als concept opslaan.

Rapporten

 • Waar van toepassing kunt u bij het exporteren voor een CSV of Excel bestand. {#613604}
 • Rapport 1 (Daglijst): Versnelling rapport.
 • Rapport 5 (Vecozostatus): Versnelling rapport.
 • Rapport 10 (Ruiters/episoden): In een enkele situatie kon dit rapport crashen.
 • Rapport 21 (NHG medisch handelen): Probleem verholpen waardoor het rapport niet werkt.
 • Rapport 24 (Zorgverleners): Versnelling rapport.
 • Rapport 39 (Overzicht passanten): Verbetering telling en toevoeging om uitgeschreven patiënten op te kunnen vragen.
 • Rapport 40 (Postcode overzicht): Versnelling rapport.
 • Rapport 44 (Medicatielijst): Versnelling rapport en verbetering opmaak bij afdrukken.
 • Rapport 44 (Medicatielijst): In een enkele situatie blijft de melding “ongeautoriseerde medicatie” op het welkomsscherm zichtbaar. {#614731}
 • Rapport 56 (Patiënten zonder episode): Versnelling rapport.
 • Rapport 59 (Afwijkende adressen): Niet meer beschikbaar
 • Rapport 62 (E-mail): Versnelling rapport.
 • Rapport 66 (Griepvaccinatie status bijwerken): Diverse verbeteringen.
 • Rapport 72 (Handmatig koppelen medicatie): Niet meer beschikbaar
 • Rapport 73 (NHGDoc alerts): Fout bij het ophalen van de alerts is verholpen.
 • Rapport 79 (Variabilisering 2014): Niet meer beschikbaar
 • Rapport 83 (Patiëntselectie): Rapport is vervangen door de mogelijkheid om eigen rapporten/selecties te maken met behulp van beslisregels. Deze functionaliteit is opgenomen als beta-versie.
 • Rapport 84 (Nierfunctie): Uitbreiding zoekcriteria met CKD-EPI en creatinine. Tevens is, waar van toepassing, de maximale waarde handmatig in te stellen.
 • Rapport 88 (Aantal portaalgebruikers): Versnelling rapport.
 • Rapport 89 (Gebruikersactiviteiten): Versnelling rapport.
 • (nieuwe) Rapport 91 (Memo’s): Toon een lijst met memo’s van alle patiënten.

Plugins

 • Plugins kunnen installeren door het invoeren van de naam van de plugin. {#615113}

Overigen

 • Standaard URL is aangepast voor TIPP.

UZI-passen

 • Verlopen pas kan niet meer gekoppeld worden aan een medewerker.

Verwijsbrieven

 • In een enkel geval verscheen er een lege verwijsbrief op het scherm als de patiënt een “\” in zijn naam had.
 • Verbetering aangebracht bij het genereren van nieuwe verwijsbrieven bij patiënten met een (zeer) lange voorgeschiedenis.
 • Probleem verholpen bij de papieren verwijsbrief waarbij tekst weg viel als er veel tekst in de voorgeschiedenis aanwezig is.

Videoconsult

 • Videoconsult starten vanuit agenda. {#614364}
 • Patiënt kunnen uitnodigen voor een videoconsult. {#614318}

Voorschrijven via EVS

 • Na het voorschrijven van medicatie via het EVS gaat u vanaf nu naar de medicatie tab i.p.v. op de journaal tab te blijven.

Weekschema’s

 • Bij het opslaan van aanpassingen werden de oude slots niet altijd netjes opgeruimd. Hierdoor verschijnen bij sommige praktijken dubbele tijdslots in Bricks Patiënt.

Welkom tab

 • Verbetering werking memo-overzicht.
 • Verbetering weergave nieuwsberichten.

Geplaatst op: 25-06-2020 15:28
Aangepast op: 25-06-2020 15:48