Bricks Patiënt

Versie 1.12.0.86800
Status Stable
Vrijgave 1 jaar geleden

Versie informatie

Vernieuwingen en/of wijzigingen in deze versie zijn als volgt:

Algemeen

 • Op diverse plaatsen is een help/vraagteken icoon opgenomen. Klikt de patiënt hierop, dan gaat hij naar een uitleg/help pagina op mijngezondheidsapp.nl. {#610880}
 • Onder het “menu/hamburger icoon” is het woord “menu” opgenomen zodat voor duidelijker is waar het menu te vinden is. {#613592, #618793}
 • Extra navigatie opgenomen op pagina’s en flow wat logischer gemaakt. {#618811}
 • Wordt het portaal bezocht door er direct naartoe te gaan, dan tonen we de naam van de praktijk boven de knoppen. {#619865}
 • U kunt, bijvoorbeeld, een copyright tekst onder iedere pagina plaatsen. Dit kunt u instellen via Content > Portaal > (Copyright) tekst aan de onderkant van iedere pagina. {#624246}
 • Verbetering van diverse foutmeldingen. {#615244, #618764}
 • Verbetering teksten. {#621117, #621323}
 • Opmaak verbetering. {#624282}
 • Meerdere tekst wijzigingen en vervangen iconen naar aanleiding van onderzoek en adviezen van Pharos. {#617702, #618796, #618795, #618797, #618798, #618799, #618800, #618801, #618802, #618808, #618809, #618814, #618816, #618817, #618818, #618820, #618823, #618828}

Afspraken

 • Tijdens het maken van een afspraak dient de patiënt aan te geven dat hij op dat moment geen Covid-19 heeft, een mondkapje zal dragen tijdens het bezoek en de afspraak verplaatst als hij Covid-19 (verschijnselen) krijgt. De (twee) vragen staan standaard aan, u kunt ze uitzetten via Geavanceerd > Consult/afspraak instellingen > Toon corona-gezondheidsvragen bij het maken van afspraken. {#622981}
 • Tijdslot probleem verholpen bij het weergeven van video en telefonische consults i.c.m. een gekozen arts. {#624385}

Beheeromgeving

 • Wijzigingen van eigen content is vanaf nu aan te passen via Content > Portaal. {#624757}
 • De beheeromgeving is vanaf nu een losse website. {#618440}
 • Gebruikers kunnen met 1 account toegang kan krijgen tot meerdere praktijken. {#618440, #623693, #623972}
 • Bij het aanmaken van een nieuw account vult u vanaf nu eerst het e-mailadres van de gebruiker is. Is er al een account voor het opgegeven e-mailadres, dan koppelen we uw praktijk aan dit account. Komt het e-mailadres niet voor, dan dient u aanvullende gegevens op te geven om het account te kunnen aanmaken. {#618440, #623693, #623972}
 • Nieuwe patiënten worden in het HIS ingeschreven op basis van AGB-code. U kunt zelf aanpassen op welke AGB-code de inschrijvingen geregistreerd worden. Wilt u de AGB-code nakijken/aanpassen, ga dan naar Portaal > Algemene instellingen > Standaard AGB-code dokter. {#621292}
 • Nieuwe inschrijvingen zijn als PDF te downloaden zodat u deze kunt opslaan in het dossier. {#622364}

Dossier

 • Bij epsiodes worden de patiëntvriendelijk varianten weergegeven zodat u voldoet aan de eisen van OPEN. Deze optie is uit te zetten via Geavanceerd > Patiëntinstellingen > Patiëntvriendelijke episode tekst (ICPC). {#619483}
 • Patiënt kan wijzigingen in episodes doorgeven, wijzigingen ontvangt u als e-consult. Deze optie staat standaard uit. {#615406}
 • Uitbreiding inhoudsopgave in Dossier PDF. {#618173}
 • Iconen aangepast bij “Aantekeningen van uw arts”. {#618826, #618827}

E-consult/berichten

 • Patiënten kunnen hun e-consult archiveren. Gearchiveerde e-consults zijn terug te vinden onder de “Archief” tab op de berichten pagina. {#613968, #624109}
 • Bij het uploaden van een afbeelding tijdens het stellen van een vraag kreeg de patiënt in een enkel geval een foutmelding waardoor het versturen niet mogelijk was. {#618841}

Formulieren/vragenlijsten

 • Bij eigen formulieren werd er een foutmelding zichtbaar in plaats van de vragen. {#620733}

Inloggen

 • De patiënt kan zijn wachtwoord zien door op het oog icoon te klikken tijdens het inloggen. {#621121}
 • Verbeterde ondersteuning bij invoeren SMS-code. {#621358}
 • U kunt de tekst op de login pagina aanpassen via Content > Portaal > Login inleiding. {#619694}
 • Automatisch aanvullen mogelijkheid uitgezet, dit is een beveiligingsmaatregel. {#624574}

Inschrijven als patiënt

 • De apotheek kan ingesteld worden als verplicht veld. Deze optie is in te stellen via Geavanceerd > Patiëntinstellingen > Apotheek is verplicht bij nieuwe patiëntregistratie. {#615542}
 • Woonverbandleden kunnen opgevraagd worden. De vraag aan de patiënt op het formulier is “Wat zijn de namen van uw gezinsleden?”. Deze optie is te activeren via Geavanceerd > Patiëntinstellingen > Vraag naar ‘familieleden’/woonverbandleden bij nieuwe patiëntregistratie. {#616488}
 • Bij “vorige huisarts” is het mogelijk om het adres en plaats van de vorige huisarts op te vragen. Deze optie is te activeren via Geavanceerd > Patiëntinstellingen > Vraag naar “Adres vorige dokter” bij nieuwe patiëntregistratie. {#616488}
 • Het is mogelijk om de “zorgverzekeraar” optioneel te maken. Deze optie is in stellen via Geavanceerd > Patiëntinstellingen > Zorgverzekering vereist bij nieuwe patiëntregistratie. {#619059}
 • Aangescherpte postcode controle. {#621611}

Menu

 • De “Aanmelden” tekst is teruggezet naar “Inloggen”. {#618538}
 • “Aanmelden als nieuwe patiënt” is aangepast naar “Inschrijven als patiënt”.
 • Toevoeging “Homepage” knop. {#618792}

Statistieken

 • Via Portaal > Statistieken kunt u zien hoe vaak verschillende onderdelen geraadpleegd worden van het portaal. De statistieken laten totalen per dag zien, er worden geen gegevens van individuele patiënten opgeslagen en zijn bedoeld om inzicht te geven in het gebruik van het portaal. {#621709}

Uitslagen

 • In sommige situaties was de tekst van een uitslag voor een groot deel doorgehaald. {#619464}

Overigen

 • Groot onderhoud achter de schermen. {#618492, #618737, #618776, #624101}
 • Bugfixes van fouten die voorkomen in uitzonderlijke situaties. {#618256, #618257}
 • Framework is bijgewerkt naar de laatste versie. {#617827, #623477, #623478}

Geplaatst op: 05-05-2021 12:47