Bricks Huisarts

Versie 2.3.11.88715
Status Stable
Vrijgave 1 jaar geleden

Versie informatie

Alle aanpassingen zijn als volgt:

Nieuw

 • Medicatiebewaking tijdens het voorschrijven op basis van Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) uit de Z-Index.
 • Inloggen met ZORG-ID. {#618053, #626248, #626249} Safesign t.b.v. het LSP het koppelen van de pas is hiermee uitgefaseerd
 • Inloggen met multi-factor authenticatie is vanaf nu beschikbaar (wanneer u geen gebruik maakt van ZORG-ID). {#625415} Meer informatie over het instellen kunt u vinden in onze handleiding
 • SBV-Z en WID-verificatie in patiëntbeheer, inclusief patiëntgegevens ophalen bij SBV-Z.
  Deze functionaliteit werkt alleen wanneer u een UZI servercertificaat heeft. {#615979, #618575, #627974, #627993, #628271, #628346, #628347, #628348, #628355, #628356, #628493}
 • Toevoeging Patiënt Plus, deze functionaliteit werkt alleen met een licentie. {#632475}

Algemeen

 • Algemene verbeteringen. {#626209, #618778, #622578, #626083, #626325, #627063, #627766, #627173, #627172, #626948, #627383, #628537, #629963, #630054}
 • Verwijdering van links naar oude documentatie. {#617628}
 • Opmaak verbeteringen. {#606099}
 • Verbetering in het melden van eitjes. {#618043, #627136}
 • Handleiding links aangepast. {#618246}
 • Achterliggende logica voor instellingescherm (tandwiel) is vervangen. {#620358}
 • Reparatie praktijk volgorde op loginscherm reparatie. {#622412}
 • Probleem verholpen bij het versturen van bevestigingen. {#623599}
 • Optie opgenomen om alle synchronisatie o.b.v. “polling” uit te zetten. {#624350}
 • Verbeteringen achter de schermen. {#622919, #621604}
 • Breder/smaller maken van linker kolom in communicatie en rapporten scherm wordt onthouden. {#621319}
 • Code optimalisaties in rapporten/formulieren scherm. {#3611674}
 • Geheugenlek verholpen. {#625212}
 • Verwijderen incorrecte handleiding links. {#626244}
 • Verduidelijking Cardiovasculaire Risico Analyse. {#620205}
 • Praktijk IP-adres kunnen bekijken via commando VECOZO. {#627405}
 • HIS bleef actief in taakbeheer na afsluiten. {#629611}
 • Probleem verholpen rondom het instellen van de layout {#630465}.
 • Patiënten die geboren zijn op 29-02-2000 zijn op te zoeken via 290200. {#630985}
 • Logica bijgewerkt voor het versturen van e-mails. {#632476}
 • Er is een uitgebreidere foutmelding te zien wanneer “dossier verwijderen” een foutmelding geeft. {#630529}

Agenda

 • Rechtsklik > Nieuwe afspraak op een bestaande afspraak maakt een nieuwe afspraak voor dezelfde patiënt. {#629862}
 • Via de instellingen van de agenda is het mogelijk om bij het bladeren dezelfde tijdspositie vast te houden. Na het activeren springt de agenda, tijdens het “bladeren”, niet terug naar het begin van de dag. Deze instelling werkt alleen in combinatie met “Uitgebreide namen” en “Korte namen”.
 • Bij het kopiëren van een afspraak werd een instelling niet meegenomen. {#628577}
 • De afspraakbevestging bijlage (.ics bestand) bevat een uitgebreidere tijdzone definitie. {#629892}
 • Afspraakmutaties worden geupdate bij het verplaatsen en splitsen van een afspraak. {#629819}

Beheer

 • Bij het toevoegen van een apotheek wordt “printen” niet meer automatisch aangevinkt, “versturen” juist wel. {#629981}

Commando’s

 • Commando SJABLOONAFSPRAAKBEVESTIGING is komen te vervallen, gebruik het commando PATIENTCOMMUNICATIE. {#631406}

Communicatiescherm

 • Koppelen van een patiënt aan een bericht is weer mogelijk door de ENTER toets te gebruiken. {#616539}
 • Probleem verholpen bij het weergeven van ZTKZ-berichten. {#633157}

Dossier

 • Efficienter ophalen correspondentie wanneer gebruik gemaakt wordt van de datum filtering. {#617894}
 • Uitbreiding foutafhandeling dossier printen (PDF). {#618379, #618286}
 • Einde consult: tarieven op 0 euro kunnen instellen. {#618189}
 • Sporadisch probleem verholpen bij het opslaan van een dossier als PDF. {#628749}
 • Gekoppelde categorieën zijn vanaf nu zichtbaar onder patiëntgegevens in het journaal. {#628878}
 • Volledige dossier export PDF bevat alle consulten wanneer de “OPEN filter” niet aangevinkt is. {#628892}
 • In de PDF bij de volledige dossier export is de breedte aangepast van de “Tekst” en “Episode” kolom op de contacten pagina. {#631704}

 • Dossier: MEDOVD*
 • Wanneer in een MEDOVD metingen aanwezig zijn zonder NHG-code verscheen een foutmelding. {#627874}
 • Verbeteringen im- en exporteren MEDOVD’s. {#627575, #627582}
 • In het geval er een lege signalering aanwezig was in de MedOVD crashte de import. {#631330}

Financieel

 • Correctie UZOVI’s. {#627689}
 • Contantnota beheerscherm, bereikbaar via commando LAYOUTFACTUUR, labels aangepast. {#626846}

Formulieren en plugins

 • De “Van web” knop haalt de formulier en plugin definities vanaf nu op van een nieuwe locatie. Tevens kunt u vanaf de beschikbare formulieren en plugins inzien via het volgende overzicht. {#618757}

Formulieren en protocollen

 • De volgorde van de vragen werd onjuist weergegeven. {#628705}

Griepvaccinatie

 • Griepvaccinatie indicaties zijn bijgewerkt naar de laatste versie van het NHG. {#624919}

Individueel Zorg Plan

 • In een enkele situatie kreeg je ten onrechte de vraag om een IZP op te slaan. {#616325}
 • Wanneer je alles IZP’s in het archief plaatste kreeg je een foutmelding. {#616323}
 • Archief knop niet meer klikbaar bij het aanmaken van een nieuwe IZP. {#616769}

Inloggen

 • Toevoeging “vertrouwelijke gegevens” tekst aan loginscherm. {#623181}
 • Er wordt een scrollbalk zichtbaar bij de gebruikers tijdens het inloggen wanneer er meer dan 12-rijen met gebruikers zichtbaar zijn. {#622158}
 • Login scherm was in sommige gevallen niet zichtbaar. {#625161}

Journaal

 • Voeg een document aan het journaal/dossier toe door op het folder icoon te klikken ter hoogte van de SOEPstatus. {#618844}
 • Probleem verholpen bij het toevoegen van een nieuwe episode bij de SOEPstatus. {#627473}
 • Bij het toevoegen nieuwe diagnose is de SOEP-code “E” gekozen in plaats van de “O”. {#628989}

LSP Ketenzorg

 • Algemene verbeteringen. {#627296, #627298, #629728, #631024, #631333, #630677, #631716}
 • Een kleine aanpassing in de SBV-Z controle voor de LSP Ketenzorg conversie. {#630648}
 • Diverse aanpassing, o.a. rondom de Corona opt-in. {#631941}
 • Verbetering bulkverwijzing. {#632146}

LSP opt-in

 • Verbetering in bulk aanmelding. {#632324}
 • Voor de HWG en Ketenzogt opt-ins wordt bij het kiezen voor “opt-in akkoord” automatisch de laatste, in het HIS, ingevulde versie van het toestemmingsformulier ingevuld. Controleer altijd of de ingevulde versie overeenkomt met het versienummer van het toestemmingsformulier {#623093}

MedMij/OPEN

 • Na het uitvoeren van het commando AGB kunt u de MedMij naam raadplegen van uw praktijk. {#625969}

Portaal

 • Stuur een bericht aan de patiënt, met Bricks Patiënt account, zonder het dossier te openen. Klik rechts in de patiëntgegevens en kies voor Portaal > Stuur bericht. {#631291}
 • Na het blokkeren van een Bricks Patiënt account wordt het “portaal venster” automatisch gesloten. {#631559}
 • Voorbereiding voor ondersteuning buitenlandse nummers. Deze functie is nog niet beschikbaar! {#632553}

Pneumokokkenvaccinatie

 • Rapport 93 bevat een nieuwe tab (Afdrukken). Via “afdrukken” kunt u rapporten maken voor de pneumokokkenvaccinatie. {#618484, #618456}
 • Rapport 93 is bijgewerkt naar de selectiecriteria van 2021.

Recepten

 • Crash verholpen bij het printen wanneer er geen recept-achtergrond beschikbaar is. {#623540}

Rapporten

 • Rapport 3: Probleem verholpen rondom postcodes. {#628095}
 • Rapport 3: Toevoeging gebruik voor eigen risico. {#631398}
 • Rapport 3: De link naar de handleiding is aangepast. {#633116}
 • Rapport 32: Toevoeging reden uitschrijving. {#627784}
 • Rapport 44: Bij de afhandeling van een herhaalverzoek, ontvangen via Bricks Patiënt, werd in een bepaalde situatie geen notificatie naar de patiënt verzonden. {#630833}
 • Rapport 74: Niet meer beschikbaar. {#628848}
 • Rapport 90: Dit rapport is komen te vervallen. U kunt dit rapport vanaf nu opvragen via rapport 3 Patiëntselectie i.c.m. de code rr5ka

Vecozo/ION

 • Aanpassing declaratie logica via Vecozo. {#624387, #627160}
 • Een probleem verholpen ION dat in sommige gevallen voor kan komen. {#623563, #627301}
 • ION aanmelden scherm is nu in de stijl van Bricks Huisarts. {#626239}
 • Alleen de polisgegevens van de verzekerde worden overgenomen via de Vecozo controle, adresgegevens kunnen worden opgehaald via de SBV-Z koppeling. {#625238}
 • Aanpassing voor Vecozo/ION in combinatie met de terminal server. {#629788, #632871, #622440, #632885}
 • Vriendelijkere melding wanneer een afmelding een foutmelding geeft die afkomstig is van ION. {#633099}
 • Probleem verholpen bij ION-afmelden. {#633150}

Verwijzen

 • Emoticons in e-consults veroorzaken vanaf nu geen problemen meer bij verwijzen via TIPP. {#628337}

Weekschema’s

 • Optie voor autozoeken checkbox verwijderd bij het toevoegen/wijzigen van kleurtjes. {#623528}

Whitebox

 • Tonen visitelijst via de agenda is weer mogelijk. {#627609}
 • Diverse problemen verholpen. {#626701, #628272}
 • Verbetering in Whitebox opt-in scherm. {#629860}

Geplaatst op: 16-03-2022 14:00
Aangepast op: 16-03-2022 14:10