Bricks Huisarts

Versie 2.2.0.73596
Status Stable
Vrijgave 2 jaar geleden

Versie informatie

De belangrijkste wijzigingen in deze versie zijn:

Algemeen

 • Klik op het informatie icoon (Welkomstscherm) om naar de Bricks Huisarts handleiding of versie informatie te gaan. De versie informatie pagina toont een overzicht van de meest belangrijke aanpassingen in de versie waarmee u werkt
 • De apotheken en landenlijst in patiëntbeheer is doorzoekbaar geworden
 • Indeling van het medewerkersbeheer is aangepast
 • Bij patiëntgegevens is onder Internet (rechtermuisknop) de MUMC+ koppeling verwijderd
 • Verbetering weergave dropdownlijsten
 • Verbetering Tetra Support
 • Versnelling database logica

Afspraken

 • Bij het openen van de afspraak in de agenda kunt u zien wie de afspraak gemaakt heeft én tevens toont het HIS vanaf nu de laatste vier personen die de afspraak hebben aangepast

Agenda

 • Afspraak bevestiging per e-mail wanneer uw patiënt gebruik maakt van Bricks Patiënt. Deze optie kunt u per afspraak onderdrukken door Niet “tonen in portaal (interne afspraak)” aan te vinken. Wilt u het vinkje altijd aangevinkt hebben? Klik met uw rechter muisknop op de checkbox. Daarna kunt je kiezen voor ‘Standaard aangevinkt’, ‘Standaard uitgevinkt’ of ‘Standaard laatste keuze’
 • Sleep je een afspraak in de agenda naar een ander tijdstip? Vanaf nu vragen we je om een bevestiging voordat we de wijziging opslaan
 • Indeling van het afspraak maken venster is aangepast
 • Onthouden van opnemen in SOEP en interne afspraak is flexibeler geworden. De instelling kunt u vanaf nu wijzigen door met uw rechtermuisknop op de checkbox te klikken. Daarna kunt je kiezen voor ‘Standaard aangevinkt’, ‘Standaard uitgevinkt’ of ‘Standaard laatste keuze’
 • In de rechter kolom is een kalender opgenomen waarmee je snel naar een andere dag kunt navigeren
 • Meerdere weken in één keer aanpassen in een weekschema? Dit kan vanaf nu d.m.v. de volgende stappen: Klik op de start week > SHIFT indrukken (en vasthouden) > klik op eindweek > muisknop loslaten > alles wordt aangepast
 • In sommige situaties werd de agenda niet zichtbaar

Communicatiescherm

 • Scans worden standaard vensterbreed weergegeven als ze breeder zijn dan het venster. Daarnaast zijn knopjes voorzien van logischer icoontjes.
 • Klik met je rechter muisknop op het de scan preview in de rechter kolom om de scan te roteren of te exporteren. In een toekomstige release gaan tevens knopjes toevoegen voor het roteren van de scan.
 • Sla een scan op door op ‘Exporteer bestand’ te klikken.
 • Wanneer je in het communicatiescherm de datum van een bericht aanpast wordt het bericht op de ingevoerde datum in het journaal weergegeven
 • Vanaf het communicatiescherm is het mogelijk om een afspraak te maken, klik hiervoor met de rechtermuisknop op een bericht (links in het scherm) en kies voor afspraak maken

Dossier

 • Wanneer de Wiki geen standaard informatie bevat ziet u een bolletje achter de ‘Wiki’ tab staan
 • In sommige protocollen werden de ja/nee antwoorden niet onthouden bij het wisselen van tabs
 • Het aanmaken van een contant nota tijdens het beëindigen van een consult i.c.m. een patiënt zonder BSN resulteerde in en foutmelding
 • Episode instellingen/tabs zijn bij sommige gebruikers niet meer zichtbaar

Facturen

 • Op de facturen is de BSN van de patiënt opgenomen en toe te voegen in de tekst die u zelf kunt aanpassen via het commando LAYOUTFACTUUR.

LSP

 • Verbetering voor uitlezen UZI-pas

Medicatie voorschrijven

 • De apothekenlijst is doorzoekbaar geworden
 • Eenheden worden vanaf nu overgenomen bij het wijzigen van de medicatie

Patiëntgegevens

 • Bij het invullen postcode en huisnummer vult het HIS vanaf nu automatisch de bijbehorende straat en woonplaats in o.b.v. de adresgegevens van postcode tabellen

Rapporten

 • Rapport 8 en 43 hebben vanaf de mogelijkheid om een praktijk te kiezen
 • In rapport 2 zijn vanaf nu de speciale agenda’s beschikbaar voor selectie
 • Rapport 1 (Daglijst) en rapport 2 (afspraken) kunnen het contact- en afspraaktype tonen door “Toon contacttype” aan te vinken
 • Wanneer je de rapportenlijst kleiner maakt (selectie kopje omhoog schuift), dan wordt de nieuwe instelling vanaf nu onthouden.

Recepten

 • Foutafhandeling recept goedkeuring uitbreiden

Verwijzen

 • Wanneer uw systeem beschikt over de mogelijkheid om tabellen te tonen in Rich Text Format documenten zullen de overzichten in de verwijsbrief als tabellen worden gegenereerd.

Bricks Patiënt/portaal koppeling

 • In het venster voor het aanmaken van een portaal account kunt u vanaf nu aangeven dat u het e-mailadres van de patiënt wilt overnemen in het dossier als er nog geen e-mailadres aanwezig is in het dossier

Geplaatst op: 04-06-2019 15:40
Aangepast op: 27-06-2019 15:49